Nasihat Nabi Muhammad SAW untuk tak Melupakan Orang Tua

Jakarta: Dalam hadis riwayat Thabrani dari Jabir RA, ada seorang anak muda mengadu kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku ingin mengambil hartaku.” Mendengar pengad